เสาเข็มเจาะแบบเปียก

เสาเข็มเจาะแบบเปียก

 

เสาเข็มเจาะแบบเปียก ถือว่าเป็นเสาเข็มที่นิยมใช้งานในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดหรืออยู่ในบริเวณที่มีบ้านเรือนติดกันเป็นจำนวนมากหรืองานเสาเข็มรถไฟฟ้าที่ต้องใช้ความลึกค่อนข้างมากเป็นพิเศษ โดยรูปแบบของการขุดเจาะนั้นจะเจาะลงไปในดินและเอาดินออกจนถึงระดับที่ต้องการ ตามด้วยการใส่โครงเหล็กที่ผูกไว้แล้ว   มีการใช้สารละลายเคมี ลงไปเพื่อพยุงดินไม่ให้พังทลาย  จากนั้นเทคอนกรีตลงไปในหลุมที่ขุดเจาะเพื่อขึ้นรูปเป็นเสาเข็มหล่อในที่

เป็นวิธีการจะไม่ส่งผลกระทบ

ซึ่งวิธีการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสรั้งที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการก่อสร้าง มีความแตกต่างจากเสาเข็มแบบตอกที่ต้องใช้เครื่องตอกเสาเข็มลงไปในดิน เกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเสียดังเป็นบริเวณกว้างในปัจจุบันเสาเข็มแบบเสาเข็มเจาะระบบเปียกเป็นที่ยอมรับในการทำงานโครงสร้างระดับใหญ่ๆ โดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าของอาคารเจ้าของโครงการอาจเป็นผู้เลือกหรือผู้รับเหมาเป็นผู้เลือกให้ตามความเหมาะสม
ซึ่งข้อเสียของเสาเข็มแบบเจาะนั้นคงเป็นเรื่องของราคาที่แพงกว่าเสาเข็มแบบตอกพอสมควร แต่หากให้เปรียบเทียบกันในเรื่องของข้อดีก็คงต้องยกให้ เสาเข็มเจาะแบบเปียก ที่มีข้อดีมากกว่าหลายประการเช่นกัน

 

 

 

เครดิต tua635.com