คดีเช็คเด้ง มีเรื่องให้ต้องประกันตัวอยู่เรื่อย

ทำไมจึงมีเช็คเด้งเกิดขึ้น เรื่องราวความเป็นมาทางการค้าเมื่อคู่ค้าทำการค้ากันการจ่ายเงินอาจจะจ่ายเป็นเงินสดทันที หรือมาเรียกเก็บเงินในอีก 30 วัน 60 วันข้างหน้า ถ้าจ่ายเป็นเงินสดเมื่อผู้ถือเงินซึ่งอาจจะไม่ใช่เจ้าของกิจการแต่อาจจะเป็นลูกจ้างทำเงินรั่วไหล ทำให้มีปัญหาตามมา

ดังนั้นจึงมีการจ่ายเงิน โดยการใช้เช็ค ซึ่งทางผู้เขียนเช็คจะเปิดบัญชีกระแสรายวันไว้กับธนาคาร เมื่อเขียนเช็คและสั่งจ่ายลงวันที่ใช้เงิน เมื่อถึงวันที่ใช้เงิน ผู้ทรงเช็คก็จะถือเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคาร ธนาคารก็ทำการหักเงินจากบัญชีของผู้เขียนเช็คหรือผู้ออกเช็ค แต่หากเมื่อเงินในบัญชีนั้นมีไม่พอตามที่ระบุในเช็ค เช็คก็จะเด้งจึงเป็นคดีความขึ้นมา ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ 2534 เป็นความผิดทางอาญา อันยอมความได้ ต้องมีการติดต่อ บริษัท รับประกันตัวผู้ต้องหา หรือการ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ด้วยนั่นเอง แต่หลักทรัพย์จะใช้กี่บาท ก็ต้องไปดูตามยอดเงินตามเช็คและแต่ละศาลอาจจะคิดไม่เท่ากัน

ในเมื่อในคดีเช็คต้องมีการประกันตัวแล้ว ในบางครั้งฉันอาจจะปล่อยตัวโดยให้สาบานตนก็ได้ถ้าหากยอดเงินตามเช็คมีเพียงเล็กน้อย (แล้วแต่ดุลพินิจศาล) หรือบางครั้งก็มีการให้ใส่กำไร EM แบบนี้เป็นต้น

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นคดีเช็คเป็นความผิดอาญาอันยอมความได้ จึงอาจจะ เจรจาตกลงค่าเสียหายกับคู่กรณี เช่นถ้าเราออกเช็คเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เราอาจจะตกลงกับคู่กรณีว่า เมื่อเรานำเงิน 20,000 บาทมาใช้หนี้แล้ว ขอให้ถอนฟ้องในคดีเช็คนี้ก็สามารถทำได้ เป็นทางแก้ไขข้างหนึ่ง เพราะว่าหากมีการ ประกันตัวผู้ต้องหา เกิดขึ้นนั้นทางตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยจะต้องใช้เงินมาประกันตัวซึ่งไม่เกี่ยวกับในคดี การทำให้สิ้นเปลืองเงินมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกซึ่งในยามนี้ก็ทราบดีว่า คงไม่มีใครมีเงินมากพออยู่แล้ว

เครติด : http://รับประกันตัว.lawyersiam.com/