ขายยานอนหลับให้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ได้หรือไม่

ในยุคโลกออนไลน์ ความเจริญทางด้านวัตถุพุ่งไปอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ทว่าการขายยานอนหลับ ความเสื่อมทางด้านจิตใจและอารมณ์กลับเพิ่มพูนมากขึ้น จริงๆ แล้ว โรคซึมเศร้าไม่ใช่อาการป่วยร้ายแรงที่รักษาไม่ได้ แต่เป็นโรคทางกรรมพันธุ์ นับขึ้นไปชั้นปู่-ย่า ตา-ยาย อาจจะชั้นเว้นชั้น ยังไงก็ต้องโผล่มาจนได้ ซึ่งโรคดังกล่าวนี้ เป็นโรคสุดฮิต จัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโรคทางจิตเวชกันเลยทีเดียว

ขายยานอนหลับให้กับคนไข้โรคซึมเศร้า ได้หรือป่าว

ผู้มีอาการซึมเศร้า มักจะผ่านการใช้ยานอนหลับอย่างแรงเป็นตัวช่วยทำให้หลับ เพราะเข้าใจว่าหากหลับแล้ว จะได้ไม่ต้องคิด วิตก ฟุ้งซ่าน เรื่อยไปจนถึงการอยากฆ่าตัวตาย บางคนอาจแค่คิดเล่นๆ ประชดประชัน ไม่ได้อยากตายจริงจัง จึงเหมือนกับว่าจะแบกความทุกข์ไว้ตลอดเวลา คิดลบ ขึ้นอยู่กับอาการของโรค หากไม่ได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกวิธี อาจรุนแรงจนถึงขั้นทำร้ายตัวเอง

ผู้ที่ไม่เข้าใจอาการของโรค มักมองว่า ผู้มีอาการซึมเศร้า เป็นคนอ่อนแอทางด้านจิตใจ เพ้อฝัน อ่อนไหว แต่ในทางจิตเวช โรคซึมเศร้าในบางคนอาจมีสาเหตากความผิดปกติทางสรีระ ซึ่งมีวิธีการรักษาให้หายได้ โดยไม่ต้องใช้ยานอนหลับแบบน้ำให้กิน เพื่อหวังผลเพียงแค่ให้ผู้ป่วยได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ นั่นคือความคิดที่ผิด จริงๆ แล้วอาการซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายได้ หากเข้าใจและเริ่มต้นรักษาทันทีที่รู้ตัว

ยานอนหลับ

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้า

ในผู้ป่วยบางคนไม่ได้มีภาวะซึมเศร้าแต่เกิดจากการใช้ยานอนหลับแบบแรงเป็นประจำ และต่อเนื่องจนเกิดอาการพึ่งยา มีอาการประสาทหลอน นอนไม่หลับถ้าไม่ได้ใช้ยาเป็นตัวช่วยให้หลับ แต่ในทางจิตเวช แบ่งปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคซึมเศร้า ออกเป็น 4 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่

  1.  ปัจจัยจากพันธุกรรม นั่นก็คือการส่งผ่านโรคบางโรคที่แฝงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น หรือข้ามรุ่นไปแสดงผลในรุ่นที่ 2, 3 ฯลฯ สำหรับโรคซึมเศร้า ผู้สืบสกุลมีความเสี่ยงสูง แม้ว่าจะไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวของตัวเอง แต่การแยกไปเลี้ยง แม้ว่าจะข้ามทวีปไปจนไกล ในที่สุดก็สามารถป่วยเป็นโรคนี้จนได้ ส่วนใหญ่แล้ว มักจะไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคซึมเศร้าจากกรรมพันธุ์ แต่เข้าใจว่าเกิดอาการนอนไม่หลับ จนต้องพึ่งยานอนหลับ ซึ่งในต่างประเทศมีการขายยานอนหลับกันอย่างแพร่หลาย
  2.  ปัจจัยจากสารสื่อประสาท หรือสารเคมีในสมอง ซึ่งสารแต่ละตัวจะทำหน้าที่รับส่งข้อมูล เฉพาะ หากเกิดการบกพร่องของสารเคมี ก็สามารถทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้เช่นกัน
  3.  ปัจจัยทางชีวภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวกับฮอร์โมน โรคที่กำลังรักษา หรือความผิดปกติของร่างกาย
  4.  ปัจจัยทางด้านความคิด ส่วนมากเป็นไปด้วยอุปนิสัยส่วนตัว ที่เป็นคนคิดลบ มองไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง อีกทั้งปฏิกิริยาของคนในครอบครัวที่ไม่ยอมรับอาการของโรค และเข้าใจผิดว่า ภาวะซึมเศร้าก็คือ เป็นบ้า
  5.  ปัจจัยทางสังคม เกี่ยวกับหน้าที่การงาน ครอบครัว การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแบบไม่ทันตั้งตัว การขายยานอนหลับให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ จึงเป็นทางออกที่เหมาะสม

ที่มา : https://fluxduncan2.tumblr.com/post/180301386439/5-points-to-consider-before-taking-sleeping-pills

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *