การเช่าหลักทรัพย์ประกันตัว สำหรับผู้ที่มีหมายจับหลายคดี

ตามปกติและสำหรับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีหมายจับหลายคดี เช่นมีหมายจับจากศาลแขวงธนบุรี มีหมายจับจากศาลแขวงนครราชสีมา หรือมีหมายจับจากศาลอื่นๆ ปกติเมื่อถูกจับตามหมายจับและมีการ ติดต่อ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว เข้ามาแล้ว จะต้องมีการตรวจสอบเช็คก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นมีหมายจับที่ใดอีกบ้าง และในการประกันตัวในเมื่อเป็นหมายจับของศาล ก็จะต้องไปประกันตัวที่ศาลเท่านั้นตามขั้นตอนทางกฎหมาย

เรื่องเหล่านี้บางคนคิดว่าเป็นเรื่องสนุกมันไม่สนุกเพราะว่าเรามีหลายหมายจับ ทำให้การ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ที่ https://thaibailservice.wordpress.com/ มีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้นไปอีก เพราะว่าถ้าประกันตัวที่นี่ก็จะต้องถูกอายัดตามหมายจับอื่นอยู่ดี พูดง่ายๆว่าต้องประกันตัวให้ครบทุกคดีที่เราถูกออกหมายจับนั่นเองถ้าสาดท่านอนุญาตให้เราประกันตัวได้นะในแต่ละคดีด้วย ท่านจะเห็นว่ามันพัวพันหลายอย่าง ดังนั้นอย่าประมาทหรืออย่าทำให้ตัวเองต้องมีหมายจับจะดีที่สุดมันมีทางแก้ไขอยู่หลายอย่าง

เช่นการที่ศาลนัดเราต้องไปตามศาลนั้นนัดอย่างเคร่งครัดทุกครั้ง ถ้าเราผิดนัดศาลเขาก็จะมีการออกหมายจับ ในคดีบางประเภทซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้และมูลค่าความเสียหายไม่เยอะมากศาลอาจไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวแต่อาจให้สาบานตนก็ได้ ( ต้องดูตรวจสอบอีกทีว่าแต่ละศาลมีนโยบายอย่างไรด้วย ) หรือคดีเช็คซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ หากตัวจำเลยหรือผู้ต้องหากับผู้เสียหายหรือโจทก์ได้มีเจรจาตกลงการชดใช้ค่าเสียหายหรือชดใช้ค่าเสียหายต่อกันนั้น ก็จะเป็นผลดีกับตัวจำเลยหรือผู้ต้องหาได้ ทำให้ศาลมีความเมตตา การเช่าหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว อาจจะใช้วงเงินน้อยลง เป็นคุณต่อตัวจำเลยนั่นเอง

แต่หากศาลนัดท่านไม่ไปตามนัดไม่ต้องกลัว ศาลออกหมายจับแน่นอน และเป็นผลเสียต่อรูปคดีของท่านอีกด้วย เพราะท่านเองไม่ได้ไปศาลตามนัด เช่นในการยื่นคำให้การท่านก็ไม่ได้ยื่น ซึ่งความจริงในคดีนี้ท่านอาจจะมีข้อโต้แย้งในบางประเด็นต่อโจทก์ก็ได้ เช่น สิ่งที่โจทก์ฟ้องมาหรือมูลค่าความเสียหายตามโจทก์ฟ้อง อาจจะเยอะเกินไป ดอกเบี้ยอาจจะเยอะเกินไป หรืออื่นๆหลายประเด็น (ต้องดูตามฟ้อง) ซึ่งแน่นอนการ อัตราเช่าหลักทรัพย์ประกันตัว  ย่อมยุ่งยากหากมีหมายจับมาแล้ว

ที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้เพื่อให้ตัวจำเลยหรือผู้ต้องหานั้นได้รับผลดีมากที่สุดต่อตัวเขาเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *