เคล็ด (ไม่) ลับการออกแบบและ ผลิตกล่องลิปสติก

เมื่อแบรนด์มีแนวคิด ผลิตกล่องลิปสติก สินค้าสู่ท้องตลาด ก่อนที่จะเริ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ผลิตกล่องลิปสติก ราคาถูก ควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าโปรแกรมออกแบบใดที่ดีที่สุดในการนำมาใช้จัดการกับงานออกแบบทั้งโลโก้และรูปแบบของกล่องลิปสติก นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี ส่วนใหญ่จะส่งงานออกแบบไปยังผู้ผลิตในรูปแบบไฟล์เวกเตอร์ที่สามารถปรับขนาดได้และง่ายที่จะนำมาสร้างแม่แบบ dieline ซึ่งเป็นแม่แบบในขั้นตอนการทำบรรจุภัณฑ์ ถูกสร้างมาจาก โปรแกรมสำหรับออกแบบและสามารถสร้างไฟล์เวกเตอร์ เช่น Adobe Illustrator เป็นโครงร่างแบนราบของจุดตัด จุดพับ จุดล็อค จุดติดกาว มุมมองในการเปิด ปิด กล่องตามที่ออกแบบ

ผลิตกล่องลิปสติกปัจจุบันการแม้ในช่วงการออกแบบในคอมพิวเตอร์ ลูกค้าต้องการเห็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเชิงสมจริงต้องการเห็นภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะ 3มิติ เนื่องจากซอฟต์แวร์เวกเตอร์ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการสร้างภาพ 2มิติ แต่สามารถหาปลั๊กอินหรือโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อช่วยในขั้นตอนการออกแบบการที่จะ ผลิตกล่องลิปสติก ซึ่งปลั๊กอินในโปรแกรม Adobe Illustrator มีด้วยชื่อ Esko ที่ช่วยให้ dielines และแสดงผลการออกแบบในรูปแบบ 3มิติ ได้ หากลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถหมุนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สามารถดูการออกแบบได้จากมุมที่ต่างกัน ทั้งยังนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบโฆษณาภาพเคลื่อนไหวแบบ 3มิติ อีกด้วย

เมื่อทำการแปลงแนวคิดการสู่ปัจจัยที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น นั่นคือการออกแบบกล่องลิปสติกตามแนวคิดที่วางไว้ สามารถพิจารณารูปแบบสีที่ใช้ในการออกแบบ เลือกตามความเหมาะสม ตามความหมาย และเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มวัยเป้าหมาย การออกแบบคือทำงานศิลปะที่อาจต้องใช้เวลาและการภาพวาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เจาะลึกรายละเอียดของแบรนด์ เพื่อสร้างภาพที่จะดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งสามารถสร้าง dielines เป็นแม่แบบที่ควรระบุว่าควรหีบห่อบรรจุภัณฑ์และควรจะเจาะรูที่ไหน ปิดกาวด้านใด ซึ่งการแสดงผลจะทำด้วยเครื่องจักรพร้อมแสดงวิธีสำหรับการพับ เนื่องจากเป็นข้อมูลสองชิ้นที่แยกจากกันสำหรับเครื่องพิมพ์ควรตัดสายตัดและเส้นเจาะลงบนชั้นแยกและเป็นสีจุด สำหรับการตัดแต่งเป็นรูปแบบของกล่องต้นแบบ

วิธีที่ดีในของการสร้างกล่องที่ตรงกับมิติที่ต้องการสำหรับการออกแบบ ขนาด กล่องลิปสติก โดยให้นำมาวัดและใช้การวัดเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการสร้าง dielines ของตัวเอง นักออกแบบที่ดีเมื่อออกแบบไปได้ในระดับหนึ่ง ควรมีการพิสูจน์อักษร หรือตรวจสอบสี นี่เป็นขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้งานออกแบบพร้อมสำหรับการพิมพ์ ความถูกต้องของสีจะถูกตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ของคุณจะมีลักษณะเหมือนกันทุกครั้งที่พิมพ์ออกมา

สนใจ รับผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ ราคาถูก ติดต่อ โรงพิมพ์กล่องลิปสติก ชลบุรี